Klauzula informacyjna w związku z pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RStyle Hair, ul. Sobieskiego 2/6, 42 – 217 Częstochowa, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 5732833452, REGON: 368666975
 2. Osoba nadzorująca przetwarzanie danych osobowych jest dostępna pod adresem mailowym: kontakt@rstylehair.pl.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych.
 4. Dane osobowe, które zostaną podane w związku z usługą w drodze mailowej, czy też innej, są traktowane jako dane poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • realizacji procesów sprzedaży produktów i usług,
 • umawiania wizyt i spotkań,
 • prowadzenia historii wizyt i dokonanych zakupów,
 • opracowywania i komunikowania dostosowanych ofert,
 • komunikowania zmian w procesach obsługi Klienta oraz ofert

na podstawie informacji:

 • przekazywanych przez Panią/Pana telefonicznie, mailowa i bezpośrednio ustnie lub pisemnie,
 • przedstawionych na mojej stronie internetowej, portalach społecznościowych, w szczególności: „Facebook.com”, „Instagram”,

zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności.

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą moi pracownicy, a także podmioty realizujące dla mnie usługi z zakresu księgowości, marketingu w tym internetowego, dostawy produktów i kosmetyków, a także włosów, wsparcia sprzedaży, administracji wewnętrznej, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, transportu oraz wszelkie organy upoważnione do dostępu do danych osobowych z mocy prawa oraz wydanych decyzji
  i umów zawartych zgodnie z prawem.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały one pozyskane, co w większości przypadków oznacza również dostęp do historii kontaktów wizyt w lokalach i stronach www, wykonanych usług,
  a także umówionych, a nie zrealizowanych usług oraz rozpoczętych.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, a także otrzymania kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienie sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Zastrzegam prawo do przetwarzania danych osobowych Pani/Pana po zakończeniu procesu świadczenia usługi, czy też rezygnacji z procesu usługi lub cofnięciu zgody
  w zakresie dochodzenia ewentualnych roszczeń na drodze postępowania sądowego 
 5. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargo do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych może być niemożliwość skontaktowania się
  z Panią/Panem przez firmę oraz jej pracowników i sfinalizowania procesu, w związku z którym została Pani/Pan poproszona/y o podanie danych osobowych.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach zgodnych z przepisami prawa, a oparciu o bezpieczne oprogramowania dostarczone przez zaufanych dostawców. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie dostosowywanie komunikowanych treści do odbiorców. 

 

PLIKI COOKIES

 1. Witryna wykorzystuje pliki cookies, tzw. Ciasteczka. Pliki te są zapisywane w pamięci urządzenia, które jest przez Panią/Pana wykorzystywane. Pliki cookies umożliwiają korzystanie z witryny, nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia, z którego Pani/Pan korzysta. 
 2. Wykorzystując dostępne funkcje używanej przez Panią/Pana przeglądarki internetowej, w każdej chwili może Pani/Pan usunąć pliki cookies oraz blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.
 3. Witryna wykorzystuje pliki cookies w celu zapamiętywania informacji o Pani/Pana sesji, statystycznym i marketingowym.