Niniejszy Regulamin stanowi Ogólne Warunki usług świadczonych przez RStyle Hair Rut Łozowska oraz sprzedaży kosmetyków. Decydując się na skorzystanie z usługi lub zakup kosmetyków Klient akceptuje poniższy Regulamin.

Sprzedającym i usługodawcą jest: RStyle Hair Rut Maria Łozowska, ul. Sobieskiego 2/6 42-217 Częstochowa, NIP: 5732833452, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu: „Sprzedającym”, „Wykonawcą”, „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać pod numerem telefonu: +48 881-655-792 lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@rstylehair.pl.

Definicje:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin. 
 2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub ma zamiar dokonać zakupu Produktów. 
 3. Produkt – produkty wymienione i opisane na stronie internetowej. Sprzedający dba, aby prezentowana na stronie oferta była aktualna. W przypadku braku dostępności Produktu, Sprzedający zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Klienta o zaistniałej sytuacji drogą mailową. 
 4. Usługa – usługa świadczona przez RStyle Hair w salonie mieszczącym się w Częstochowie, al. Wolności 17 lokal 4.

 

Zasady:

 

 1. Ceny zawarte w cenniku i na stronach internetowych dotyczące świadczonych usług nie stanowią oferty handlowej. Podane ceny mogą ulec zmianie, w zależności od przewidywanego nakładu pracy i szacowanego zużycia kosmetyków. Ostateczna cena zostanie ustalona po wykonaniu usługi w oparciu o zużycie kosmetyków oraz nakładu pracy. Promocje i rabaty nie łączą się. W zakresie sprzedaży detalicznej internetowej Produktów wszystkie ceny są cenami brutto w złotych polskich oraz zawierające podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów wysyłki. 
 2. Warunkiem wykonania pełnej usługi jest punktualność Klienta. Ewentualne spóźnienia bez poinformowania o tym telefonicznie akceptowane są tylko do 15 minut.
  W przypadku większego spóźnienia nie gwarantujemy pełnego wykonania usługi,
  w niektórych przypadkach spóźnienie dłuższe niż 15 minut uniemożliwi wykonanie usługi. O braku pełnego wykonania usługi Klient zostanie poinformowany przed przystąpieniem do wykonania usługi. Przystąpienie Klienta do wykonania usługi równoznaczne jest z akceptacją braku wykonania usługi w pełnym wymiarze. 
 3. W trosce o najwyższą satysfakcję Klienta, przed przystąpieniem do wykonywania usługi wykonawca oferuje darmowy pokaz stylizacji i pielęgnacji na produkcie Klienta. Klient o zamiarze skorzystania z darmowego pokazu stylizacji i pielęgnacji winien jest poinformować w trakcie umawiania terminu wykonania planowanej usługi, celem zarezerwowania odpowiedniej ilości czasu umożliwiającego wykonanie darmowego pokazu stylizacji i pielęgnacji oraz właściwej usługi.  
 4. Przed ustaleniem terminu zabiegu przedłużania lub zagęszczania włosów pobierany jest zadatek w kwocie 500,00 zł. Kwota zadatku jest stała, nie jest uzależniona od ilości oraz długości włosów, które mają zostać wykorzystane podczas właściwego zabiegu. Wpłata zadatku następuje przed zamówieniem włosów oraz przed wykonaniem zabiegu. Brak wpłaty zadatku uniemożliwia dokonanie zamówienia włosów i tym samym uniemożliwia wykonanie usługi.  
 5. Za usługi świadczone przez RStyle Hair można płacić gotówką, kartą płatniczą oraz przelewem.
 6. Wykonawca zapewnia wykonanie usługi zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą
  i z wykorzystaniem materiałów dobrej jakości. Na wyraźne życzenie klienta używamy naturalnych włosów ludzkich.
 7. Klient został poinformowany i rozumie, że użyte włosy ludzkie jako produkt całkowicie naturalny mogą posiadać śladowe ilości włosów siwych oraz różnice kolorystyczne. Włosy mogą różnić się strukturą i kolorem klienta a także z czasem się  wyczesują, Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje powyższe. Klient nie będzie z tego tytułu rościł sobie praw wobec RStyle Hair. 
 8. Klient może odstąpić od wykonania usługi w każdym momencie od momentu wpłaty zadatku do planowanego dnia jej wykonania, najpóźniej w momencie pierwszego okazania włosów. Zadatek nie ulega zwrotowi. 
 9. Po wykonaniu zabiegu zwroty włosów nie będą przyjmowane, za wyjątkiem uwzględnionych reklamacji. Klient ma prawo złożyć reklamację usług i materiałów oferowanych przez RStyle Hair. Reklamacje należy składać droga elektroniczną na adres kontakt@rstylehair.pl. RStyle Hair rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni. Nagłe reklamacje do 7 dni. Reklamacje, które nie zostaną uwzględnione po wykonaniu usługi to w szczególności: brak pielęgnacji włosów według zaleceń wykonawcy, stosowanie niewłaściwych kosmetyków, niewłaściwe lub nadmierne używanie narzędzi termicznych to jest prostownica, lokówka itp., mycie lub nawilżenie włosów w słonej wodzie morskiej, narażenie włosów na silne/nadmierne promieniowanie UV. Wykonawca nie odpowiada za różnice w kolorze między kolorem włosów klienta, a przedłużonych, strukturę włosów oraz niezadowolenie z finalnego efektu, mimo że zarówno materiał jak i wykonanie było właściwe i fachowe. Przesyłki wysyłane przez Klienta za pobraniem nie będą odbierane. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki przejmuje Sprzedający i sposób jej rozliczenia uzgodni z Klientem za pośrednictwem wiadomości elektronicznej. 
 10. W przypadku zakupu produktów za pośrednictwem strony internetowej, Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Formularz odstąpienia od umowy jest dostarczany w przesyłce wraz z zakupionymi produktami. W przypadku odstąpienia od umowy, o której mowa w niniejszym punkcie, należy w sposób czytelny wypełnić załączony formularz i przesłać wraz z produktem na adres RStyle Hair. Po otrzymaniu formularzu wraz z produktem, który to produkt nie może nosić żadnych śladów użytkowania oraz nie może być w żaden sposób uszkodzony, nastąpi zwrot wpłaconych środków pieniężnych z tytułu zakupu produktu. Zwrot środków pieniężnych, w przypadku prawidłowego odstąpienia od umowy, następuje w terminie 14 dni w taki sam sposób, w jaki nastąpiła wpłata przez Klienta. 
 11. Zamówienia Produktów za pośrednictwem strony internetowej www.rstylehair.pl składane są online lub drogą mailową na adres kontakt@rstylehair.pl. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Produkt ma zostać wysłany oraz numer telefonu i adres e – mail. W przypadku, gdy dane są niekompletne, zamówienie nie zostanie zrealizowane. W trakcie składania zamówienia Klient wyraża zgodę na umieszczenie jego danych w bazie danych Sprzedającego. Sprzedający przetwarza dane w związku z realizacją zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia rozpoczyna się z chwilą otrzymania zapłaty za Produkt. O szacowanym terminie realizacji zamówienia Klient zostanie poinformowany drogą mailową. RStyle Hair nie odpowiada za opóźnienia w dostawie. Przesyłki dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej a opłaty według ich stawek.  Istnieje również możliwość odbioru osobistego, wówczas Klient nie ponosi kosztów dostawy. 
 12. Klient ma obowiązek stosowania się do zaleceń dotyczących pielęgnacji włosów po zabiegów, zgodnie z instrukcją przekazaną podczas zabiegu przez wykonawcę. Tylko właściwa pielęgnacja i stosowanie się do zaleceń może gwarantować odpowiednie rezultaty i efekty wykonanej usługi. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie przez klienta kosmetyków do mycia, pielęgnacji oraz stylizacji innych niż polecane przez wykonawcę.
 13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 14. RStyle Hair zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

 

Obsługę  prawną RStyle Hair Rut Łozowska prowadzi Kancelaria Adwokacka.